مقاله: تعبیر خواب برق (الکتریسیته، صاعقه، رعد و برق)

به گزارش مجله سفرنامه ترکیه، مطیعی تهرانی: هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوت اند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همواره نگران و مشوش اند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناک اند. خانم ها عموماً از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم گردد. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می نماید. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد نموده اید.

مقاله: تعبیر خواب برق (الکتریسیته، صاعقه، رعد و برق)

محمدبن سیرین گوید: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و برخی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

دیدن برق و الکتریسیته در رویا اشاره به انرژی و احساسات شما دارد. نمایشی که در رویا می بینید نشان می دهد که آیا از این انرژی یا احساس به طرز ویرانگر استفاده می گردد یا سازنده. مثلا در برخی مواقع هیجان و اضطراب فرد با خستگی مفرط، خویشتن را از پای در می آورد. این همان قدرت خود ویرانگر احساس و غریزه ای است که الکتریسیته در رویا بدان اشاره می نماید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و کمک دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

منبع مقاله: تعبیر خواب برق (الکتریسیته، صاعقه، رعد و برق)

انتشار: 13 دی 1400 بروزرسانی: 13 دی 1400 گردآورنده: turkeyro.ir شناسه مطلب: 2092

به "مقاله: تعبیر خواب برق (الکتریسیته، صاعقه، رعد و برق)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: تعبیر خواب برق (الکتریسیته، صاعقه، رعد و برق)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید