پرفروش های انتشارات سروش در آذرماه 99

به گزارش مجله سفرنامه ترکیه، به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش؛ چاپ سی و هفتم کتاب ریتم در موسیقی، چاپ پنجاه و پنجم کتاب مبادی سواد بصری، چاپ پانزدهم کتاب تعلیم خط، چاپ دهم جلد اول کتاب تاریخ فلسفه، چاپ اول تک جلدی کتاب شاهنامه، چاپ اول کتاب عصبانیت آنقدرها هم بد نیست، چاپ پنجم دورۀ 5 جلدی کتاب ماجراهای نیکلا کوچولو، چاپ ششم کتاب گام های موسیقی، چاپ سوم کتاب نگو نمی توانم، چاپ اول کتاب میو میو عروسی، چاپ اول کتاب کک به تنور، چاپ اول کتاب روباه و دمپایی حصیری، چاپ اول کتاب به هوای دیدن جغد، پرفروش ترین کتاب های ماه جاری انتشارات سروش هستند.

پرفروش های انتشارات سروش در آذرماه 99

کتاب ریتم در موسیقی مجموعه درس ها و تمرین های طبقه بندی شدة ریتم و وزن در موسیقی است که در شش فصل تدوین یافته و تأکید مطالب آن بیشتر بر اجرای فیگورهای ریتمیک و پیوند آنها با یکدیگر است: 1 ریتم های ساده و ترکیبی (قسمت اول)، 2 ریتم های ساده و ترکیبی (قسمت دوم)، 3 سکوت و اجرای سکوت در ریتم های ساده و ترکیبی، 4 تغییر شکل در ضرب میزان ها، 5 ریتم ها و میزان های لنگ و اختلاط فیگورهای ریتمیک ساده و ترکیبی، و 6 تمرین های ویژه فصل های این کتاب اند. مباحث تئوریک و نظری، به دلیل گستردگی بسیار، در این کتاب گنجانده نشده است و صرفاً جنبة عملی و کاربردی و تمرینی ریتم و وزن در موسیقی مد نظر بوده است. خواننده ای که قصد استفاده از این کتاب را دارد باید با مقدمات موسیقی آشنا باشد و نت خوانی نیز بداند.

چاپ سی و هفتم این اثر در 80 صفحۀ رقعی، شمارگان 5.000 نسخه و با قیمت 20.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

کتاب مبادی سواد بصری راهنمای مقدماتی و جامعی است برای دانشجویان رشتۀ طراحی و نیز همۀ کسانی که می خواهند در دنیای که بسکمک از انواع اخبار و اطلاعات از راه هایی غیر از گفتار و نوشتار عرضه می شود فهم درستی از پیام های بصری داشته باشند. روش مؤلف ارائۀ نکات عملی در قالب شرح و مثال و تمرین های بسیار برای خواننده است، اما از طرح مسائل نظری جالب هم غفلت نورزیده است. او در مباحث نظری به قیاس منطقی میان دو شیوۀ عمدۀ ارتباطی میان انسان ها یعنی کلام و تصویر می پردازد. همچنین بحث می کند که برای خلق اثر هنری غیر از ذوق نیاز به تفکری منضبط و رعایت اصول و فنونی معین است و برای باز کردن این مبحث پنج فصل از نه فصل کتاب را به نکات برجستۀ دستور زبان بصری اختصاص می دهد.

موضوع ارتباط میان کلیۀ رشته های مختلف هنرهای بصری بحث نظری جذاب دیگر اوست. در فصلی مستقل چگونگی پیدایش و برآمدن سبک بیان و پنج سبک عمده در هنر معرفی می شود. و در فصلی دیگر برخی جوانب عام تک تک رشته های مهم هنرهای بصری شرح داده می شود.

چاپ پنجاه و پنجم این اثر در 252 صفحه، شمارگان 4.000 نسخه و با قیمت 35.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

کتاب تعلیم خط از جمله کتاب هایی است که اگرچه دایره المعارف نیستند ولی حاوی اطلاعات همه جانبه دربارۀ موضوعی خاص اند و دایره المعارفی اند. فضائلی در این کتاب دستنامه ای در تعلیم خوشنویسی تدوین کرده است که هم اسلوب تألیف در روزگار معاصر را دارد و هم رنگ وبو و حال وهوای کتاب های سنتی فرهنگ ایرانی را. این کتاب حروف چینی سربی یا رایانه ای نشده و سراسر به خط خوش نوشته شده است. از مراحل و درجات خوشنویسی و ابزارها و قواعد کلی و قواعد ویژۀ هر خط (ثلث، نسخ، نستعلیق، شکسته) تا مقایسۀ خطوط و دستور املای فارسی و انواع کاغذ و مرکب و رنگ های دیگر. به اینها باید مقدمه و مؤخرۀ مؤلف را هم اضافه نمود که در آنها از کلیات هنر خوشنویسی و شرافت و آداب نویسندگی و هنر در ادبیات و تعریف هنر و شرافت و فضیلت سرمشق و شرحات و صحبت با استادان معاصر خط و نقاشی و قطعات مختلف یافت می شود.

چاپ پانزدهم این اثر در 512 صفحۀ خشتی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 100.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب تاریخ فلسفه اثری است در حوزۀ فلسفه که با چنین حجمی (9جلد) دربارۀ این موضوع از حسن قبول برخوردار بوده است. مقایسۀ این اثر با آثار قبل و حتی بعد از آن کافی است تا شایستگی کاپلستون و تلاش او برای معرفی فیلسوفان عظیم دنیا را آشکار کند. هدف کاپلستون فلسفه ساختن نیست، بلکه توصیف است. مع هذا، هر قدر هم مورخ امینی باشد، فراموش نمی کند که خود فیلسوف باقی بماند. این کتاب، که هر جلد آن به فیلسوفان خاصی پرداخته است از منابع معتبر و مهم فلسفه در دانشگاه های دنیا و ایران است و هیچ علاقه مند فلسفه ای از آن بی نیاز نیست. ترجمۀ این اثر پرحجم کار گروهی از مترجمان طراز اول ایران از جمله آقایان مجتبوی، اعوانی، دادجو، اعلم، آشوری، سعادت، عظیممهر، خرمشاهی، آذرنگ و یوسف ثانی است. مجلدات 2 و 3 این مجموعه توسط آقای دکتر دادجو بازترجمه و پژوهش شده که برای اولین بار در انتشارات سروش منتشر شده است.

چاپ دهم جلد اول این اثر در 599 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 72.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب تک جلدی شاهنامه حماسه ای منظوم در بحر متقارب در قالب مثنوی، از عظیم ترین و برجسته ترین حماسه های دنیا است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. شاهنامه عظیم ترین یادگار شعر و ادبیات ایران، حماسه ای است که اساطیر و داستان های ملی و تاریخی ایران را از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب در بر می گیرد. شاهنامه در سه بخش اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی سروده شده است. فردوسی با نظم شاهنامه احیاگر زبان پارسی خوانده شد. نشر شاهنامه و شهرت آن در ایران و دنیا مایۀ نهضت عظیمی در ایجاد منظومه های حماسی دیگر شد. فردوسی افکار، احساسات، آرزوها و مقاصد مردمی جمع آمده در شاهنامه را به شکل عالی هنری در اشعار خود منعکس ساخته است. ویرایش سوم شاهنامۀ مشهور به شاهنامۀ مسکو، حاصل تلاش بنیاد شاهنامۀ فردوسی و دانشگاه خاورشناسی مسکو است که اینک به همت انتشارات سروش (زیر نظر استاد مهدی قریب) اولین بار در اختیار علاقه مندان زبان و ادب فارسی و شاهنامه شناسان قرار می گیرد.

چاپ اول این اثر در 4.746 صفحۀ وزیری، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 130.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب عصبانیت آنقدرها هم بد نیست هفتمین جلد از مجموعه کتاب های مهارتهای زندگی سروش برای گروه سنی ب و ج است. غم، شادی، خشم و ترس قسمتی از زندگی و وجود هر کسی است که در نهاد بچه ها نیز وجود دارد. هر کسی خشمگین می شود و این بخشی از ماهیت انسانی است که ممکن است آن را در برابر رفتارها و حر ف های دیگران از خود نشان دهد. بچه ها نیز این قاعده مستنثنا نیستند و ممکن است چیزهایی سبب ناراحتی و خشم آنان شود. کتاب حاضر راهنمایی برای بچه ها است و به آنان می آموزد هنگام عصبانیت می توانند رفتارهای زیادی داشته باشند. نویسندۀ این اثر تلاش دارد تا با شناساندن خشم به بچه ها و اینکه چه چیزهایی ممکن است آنان را عصبانی کند، به آنان یاد دهد که رفتارهای درست را در برابر خشم انتخاب نمایند تا بتواند راحت تر زندگی کند. این اثر به بچه ها می آموزد علت اصلی خشم خود را کشف نمایند و را ههای بهتری را برای بیرون ریختن انرژی خشم پیدا نمایند. و وقتی عصبانی هستند بلافاصله کاری ننمایند و با شمارش اعداد مثلاً از یک تا ده، به بهترین کار یا بهترین حرفی که می توانند بزنند فکر نمایند. این اثر راهنمایی برای کنترل عصبانیت برای بچه ها است و به آنان دیدگاهی مثبت و اطمینان بخش دربارة خشم و آنچه م یتوانند در برابر آن انجام دهند ارائه می دهد.

چاپ اول این اثر در 32 صفحۀ خشتی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 5.500 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

مجموعة پنج جلدی ماجراهای نیکلا کوچولو با عنوان­ های: زنگ تفریح نیکلا کوچولو، ماجراهای نیکلا کوچولو، دردسرهای نیکلا کوچولو، تعطیلات نیکلا کوچولو، و نیکلا کوچولو و دوستان، اثری ماندگار از دو هنرمند عظیم فرانسوی است: رُنه گوسینی نویسندة تیزبین و طنّاز و خالق لوک خوش­شانس و آستریکس و ژان ژاک سامبه کاریکاتوریست جرف ه­ای با طرح ­های پخته و سبکی منحصر به فرد. داستان ­های این مجموعه یادآور قصه­ های مجید هوشنگ مرادی کرمانی است. نیکلا مانند مجید نوجوانی است که خیالات و اندیشه­ هایش قدری عظیم­تر از سنّش نشان می­دهد ولی از درون همان کودک بی­ آلایش سال­ های دور است. طنز داستان ­ها هم از جنس همان طنز کارهای مرادی کرمانی است. مترجم فارسی کتاب توانسته است تا حدّ امکان در زبان فارسی نیز هنرمندی گوسینی را منعکس سازد.

چاپ پنجم این اثر در 772 صفحۀ رقعی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 40.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب گام های موسیقی از مجموعۀ کتاب های بچه ها، آموزش گام ها و نت های موسیقی است در قالب داستان و به زبان ساده. داستان چند شخصیت دارد: کلبۀ موسیقی، پری موسیقی که همراه هفت خواهر و برادر زندگی می کند و این هفت خواهر و برادر نت های موسیقی هستند که همۀ آهنگ ها به وسیلۀ آنها ساخته می شوند: دو ـ ر ـ می ـ فا ـ سل ـ لا ـ سی. کتاب، با تصاویر جذاب، چندان خواندنی است که کودک احساس خستگی نمی کند و از اصطلاحات تخصصی موسیقی نمی هراسد. گفتنی است که اطلاعات موسیقایی کتاب کاملاً مطابق با اسلوب علمیِ آموزش موسیقی است و سخن بی اعتبار و غیرعلمی در آن راه ندارد. کتاب در دوازده گام یا فصل داستان را به اتمام می رساند.

چاپ ششم این اثر در 86 صفحۀ وزیری مصور رنگی، شمارگان 500 نسخه و با قیمت 36.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب نگو نمی توانم، داستانی آموزشی است که هم به والدین شیوه ای تربیتی را آموزش می دهد و هم به کودک اعتماد به نفس داشتن را. پدری برای اینکه به پسرش نقاشی کردن را یاد بدهد، هر بار خانه ای می کشد و بخشی از آن را نمی کشد تا پسرک آن را کامل کند. مثلاً یک بار در را نمی کشد و یک بار پنجره را و یک بار دیوار و سقف را. خاتمه به پسرک نشان می دهد که او همۀ خانه را تکه تکه کشیده است و کافی است آن ها را در کنار هم بکشد. پس هر کار عظیمی از چند کار کوچک درست شده است و دیگر نگو نمی توانم.

چاپ سوم این اثر در 12 صفحۀ خشتی مصور رنگی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 2.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب میو میو عروسی در هر خانه ای که باشد فرصت شادی برای همه به خصوص برای بچه هاست، چراکه فضای شادمانه و درگیری های کاری و بروبیای عظیم ترها امر و نهی ها را کم می کند. نویسندۀ خوب کودک خانم خداجو در این نقَل شاد و آهنگین از یک ماجرای عروسی، موقع را مناسب دیده تا محبت ورزیدن به حیواناتی را که در نزدیک ما زندگی می نمایند و نیازمند مراقبت ما هستند در این فضای مثبت به مخاطبان گروه سنی الف و ب گوشزد کند و بیاموزد. نقاشی های قشنگ خانم فرهادروش هم کمک خوبی برای این هدف شده است.

چاپ اول این اثر در 16 صفحۀ خشتی مصور رنگی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 3.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب کک به تنور، یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. هرکی بندۀ خداست بگوید یا خدا! روزی روزگاری، ککی و مورچه ای با هم دوست شدند. آن ها توی صحرا می گشتند که کک گفت: من خیلی گرسنه ام. مورچه گفت: من هم همین طور. گفتند: چه بخوریم، چه نخوریم؟ مورچه گفت: گردو بخوریم پوست دارد. کشمش بخوریم دم دارد. خرما بخوریم هسته دارد. بهتر این است که من گندم بیاورم، آرد کنیم. نان بپزیم. بخوریم. مورچه از لانه اش گندم آورد. رفتند دم لانۀ کک زیر یک درخت بید. کک، آسیاب دستی آورد. محمدرضا سرشار نویسنده و گویندۀ پرسابقه این بار هم همان حال وهوای قصه گویی را در کتاب آورده است و برای عظیم ترها خاطرۀ ظهر جمعه را زنده می کند و برای بچه آغوش پرمهر پدر و مادر را.

چاپ اول این اثر در 16 صفحۀ خشتی مصور رنگی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 2.500 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

کتاب به هوای دیدن جغد، اواخر شبی زمستانی، دخترکی همراه پدرش به هوای دیدنِ جغد از خانه بیرون می رود. درخت ها، مجسمه وار بی حرکت اند و دنیا مانند رؤیایی، خاموش! پدر پرندۀ اسرارآمیز شب را صدا می زند، هوو... هوو... هو... اما پاسخی نمی آید. پدر و دختر، بدون گفتن کلمه ای پیش می فرایند؛ چون وقتی کسی به هوای دیدن جغد می رود، به صحبت کردن نیاز ندارد. درواقع، او به هیچ چیز نیاز ندارد؛ جز امید! خُب، گاهی جغدی در کار نیست، ولی گاهی هست.

چاپ اول این اثر در 32 صفحۀ رحلی مصور رنگی، شمارگان 1.000 نسخه و با قیمت 7.000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب ها می توانند از طریق فروشگاه با شمارۀ 88310610 و یا فروشگاه اینترنتی با شمارۀ 66415401 تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق اینستاگرام انتشارات سروش به نشانی@soroushpub-com ، واتساپ به شماره 09301949130 و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 15 بهمن 1399 بروزرسانی: 15 بهمن 1399 گردآورنده: turkeyro.ir شناسه مطلب: 1595

به "پرفروش های انتشارات سروش در آذرماه 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرفروش های انتشارات سروش در آذرماه 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید