تعاریف و اصطلاحات

توضیحات مدیرعامل شستا درخصوص انتصاب ژن های خوب در این شرکت

مدیرعامل شستا با اشاره به اجرای آیین نامه انتصابات و شفافیت در شستا گفت: طی هشت ماه گذشته 377 نفر را با رویکرد داخلی و توجه به نیروهای توانمند داخل مجموعه، در پست های مدیریتی منصوب کردیم که 340 نفر آنها از کارشناسان و متخصصان مجموعه هستند.

24 آبان 1397